regidoria educacio residus medinatural movilitat energia entorn aigua aire
regidoria educació residus medi natural mobilitat energia entorn aigua aire


ResidusLa Regidoria de Medi Ambient dóna suport amb projectes concrets, a la Regidoria de Serveis Municipals que és qui s’encarrega de la gestió de la recollida de residus del municipi. Aquests projectes tenen per objectiu minimitzar la producció de residus, facilitar els mitjans per tal que es puguin reincorporar al cicle productiu o per a la seva eliminació de manera respectuosa amb el medi.

■ L’Ajuntament de Ripollet ha signat un conveni amb l’Associació d’Afectats per l’Amiant per treballar conjuntament per tal de determinar les accions de suport adreçades a les persones afectades per les patologies derivades de l’exposició a l’amiant i per establir els protocols a seguir per a l’eliminació de materials de fibrociment amb amiant.
Dóna vida a les teves deixalles és un projecte que es va iniciar l’any 2008 en col·laboració amb l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de residus, i l’Agència de Residus de Catalunya que va consistir en facilitar a 40 famílies de Ripollet els recursos necessaris per tal que poguessin realitzar compostatge a les seves cases.
■ L’Ajuntament de Ripollet i el Gremi d’Hostaleria del Vallès Occidental han signat un conveni per establir una línia de col·laboració per donar suport a la xarxa de bars i restaurants Amics del Medi Ambient amb la recollida d’olis bruts de les fregidores.

? enllaços
Ripollet.net
Deixalleria
Ecoparc
Gremi D'Hostaleria

? descàrregues
Fibrociment amb AMIANT
Dóna vida a les teves deixalles 1
Dóna vida a les teves deixalles 2