regidoria educacio residus medinatural movilitat energia entorn aigua aire
regidoria educació residus medi natural mobilitat energia entorn aigua aire


Medi NaturalUn altre dels objectius de la Regidoria de Medi Ambient és la millora de les àrees naturals del municipi com són les lleres dels rius Sec i Ripoll, la seva zona d’influència i les zones verdes periurbanes.MILLORA DE LES ÀREES NATURALS I L’ARBRAT

El recull de tots els treballs que s’estan efectuant actualment en les àrees naturals del municipi estan inclosos en la relació d’activitats i actes que es porten a terme en relació a 2010 any de l’arbre a Ripollet, en l’apartat actuacions relacionades amb la millora de l’arbrat urbà

? enllaços
Power Point any de l’arbre

? descàrregues
Ordenança de Medi Ambient dels espais verdsRIUS

Pel municipi de Ripollet transcorren dos rius, el Ripoll i el Sec, ambdós pertanyen a la conca hidrogràfica del Besòs
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Ripollet ha impulsat diferents projectes, alguns d’ells en col·laboració amb altres municipis riberencs.
■ Senyalització del circuit del Vallès Natural, rutes intermunicipals. (Consell Comarcal)
■ Projecte de reforestació de les lleres del riu Ripoll, (elaborat per l'Empresa Lestes, 2007)
■ Cens d’horts dins la llera del riu. (Empresa Lestes, maig de 2008)
■ Projecte Ripollet per quatre camins (senyalització dels diferents recorreguts d’interès per fer a peu 2009)
■ Realització del carril bici al costat del camí del riu. (Fons Feil 2009)
■ Projecte de recuperació ambiental de l’espai fluvial del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Ripollet. (Agència Catalana de l’Aigua, ACA. 2010).

A continuació s’exposen els projectes realitzats conjuntament amb els altres municipis riberencs.

■ Arranjaments del camí del riu. (Consell Comarcal i Àrea Metropolitana)
■ Projecte FIL, el riu com a fil de la vida. (2004-2006)
■ Senyalització vertical del camí del riu. (Diputació de Barcelona 2005)
■ Estudi de Recuperació paisatgística del riu Ripoll. (Departament de política territorial i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 2009)FAUNA I FLORA

Fes clic sobre els enllaços

? descàrregues
Estudi de biodiversitat. (Maria Guirado Juny 2007).
Estudi de Ropalòcers
Campanya per impedir l’expansió de mosquit tigre