regidoria educacio residus medinatural movilitat energia entorn aigua aire
regidoria educació residus medi natural mobilitat energia entorn aigua aire


Entorn

RECERCA PER A LA MILLORA DE L’ENTORN, PARTICIPACIÓ I INDICADORS; O QUALITAT AMBIENTAL

L’Agenda 21 local és un procés que es basa en la participació ciutadana i que porta a la implantació d’un Pla d’Acció. Aquest Pla d’Acció és un document que desenvolupa un pla estratègic municipal fruit del diàleg entre l’autoritat local amb els seus ciutadans i els sectors econòmics i socials, per establir una interacció i cooperació òptimes adreçades a l’assoliment de models de desenvolupament que minimitzin els efectes sobre el medi i protegeixin els recursos i patrimoni natural.

? descàrregues
PLA D’ACCIÓ LOCAL (agenda 21)