regidoria educacio residus medinatural movilitat energia entorn aigua aire
regidoria educació residus medi natural mobilitat energia entorn aigua aire


MobilitatLa Regidoria de Medi Ambient, juntament amb la Policia Local o els responsables dels transports públics del municipi, porten a terme diferents projectes per treballar aspectes de la mobilitat del municipi.

■ Actualment s’està treballant en el Pla Local de seguretat Viària de Ripollet: L’objectiu d’aquest estudi és la reducció de la sinistralitat viària fins al 30% de les víctimes mortals que es van enregistrar l’any 2000.Aquest Pla establirà unes mesures a prendre en el curt, mig i llarg termini.

■ El Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilitat Local, són els recursos que l’Estat destina per augmentar la inversió pública a l’àmbit local mitjançant el finançament d’obres. Per aquest any 2010 aquestes inversions, projectes i actuacions han de contribuir a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. L’Ajuntament de Ripollet ha destinat una gran part d’aquests diners per a la realització d’un carril per a bicicletes que envolti el municipi per tal de millorar la mobilitat i contribuir a la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

? enllaços
Ripollet per quatre camins
Vincle a la pàgina de compartir
Projecte de construcció de carrils bici en l’àrea urbana de Ripollet